Porzadek Mszy św.
Biuro parafialne
Kontakt

Niedziele i święta
GULCZ: godz. 8.00, 11.00, 

KRUCZ: godz. 09.30  

Dni powszednie
GULCZ: godz. 18.00, wtorki 8.00


Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Porzadek Mszy św.
Menu Witrualne zwiedzanie Witrualne zwiedzanie Galeria Galeria Szybki kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Gulcz, ul. Czarnkowska 8
64-730 Wieleń

tel. 67 256 37 87
biuro@parafia-gulcz.pl

 

Konto parafialne 

Bank Spółdzielczy w Wieleniu 

06 8960 0003 0004 7597 2000 0010

Informacje podstawowe

DANE O PARAFII GULCZ,

Parafia pw.                Św. Ap. Piotra i Pawła

Adres: Gulcz,            ul. Czarnkowska 8, 64-730 Wieleń

Telefon                      672 563 787

Parafia erygowana     1936 r.

Święto patronalne:    29. czerwca /Odpust parafialny/

Wieczysta adoracja  20. maja

Liczba mieszkańców 1077 /US 2021 r./


Terytorium:

Miejscowości:   Ciszkowo Wybudowanie (5), Gulcz, Hamrzysko (6), Krucz Wybudowanie (4), Mikołajewo (3)

Szkoły:

Szkoła Podstawowa, 64-730 Wieleń, Gulcz, ul. Czarnkowska 10

Cmentarz:

Cmentarz parafialny o pow. 0,5 ha

Proboszczowie po 1945 roku:

Kazimierz Tesarewicz (1947-1950), ks. Bernard Woltman (1950-1972), ks. Marian Kończak (1972-1983), ks. Józef Dymała (1983-2010), ks. Hieronim Hała (13.03.2010 – 31.08.2012), ks. Andrzej Drobiński (01.09.2012 - 30.11.2020), ks. Marek Marcinkowski (15.12.2020 -    )

Siostra zakonna pochodząca z parafii:

s. Miriam - Maria Jur S.Fr.R.M.   /Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi/

Data wstąpienia 01.10.1970 r.

Śluby wieczyste 27.06.1979  r.

  


Historia

Pierwsza wzmianka o Gulczu pochodzi z 1394 roku, miejscowość zapisana jest jako Golcz. Właścicielem wsi w XIV-XVI wieku była rodzina Przosnów z Lubasza. Należy przypuszczać, że Gulcz był własnością rodu Lubaskich. Później Gulcz trafił w posiadanie Dzieduszyckich - posadzicieli Ciszkowa i Goraju.

Po rozbiorach, właścicielem został hrabia na Goraju - Hochberg. Miejscowa ludność znajdowała pracę u niemieckiego pana, a jednocześnie obrabiała dzierżawioną ziemię. W Gulczu zamieszkiwali rolnicy niezależni, jednak względy finansowe i oświatowe nie pozwalały uzyskiwać plonów, które dawałyby znaczną niezależność. Część ludności opuszczała swoje rodzinne strony w poszukiwaniu chleba poza krajem. Wyjeżdżali do Francji, Belgii, a nawet do Ameryki, Australii czy też Afryki.

Po odzyskaniu niepodległości, 11 listopada 1918 roku, mieszkańcy chwycili za broń, 27 grudnia tego roku wybuchło powstanie wielkopolskie. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Mieszkańcy przeżyli okres wysiedleń i skierowań do pracy niewolniczej w Niemczech. Miejscowych nękały częste najazdy, szczególnie zagorzałych hitlerowców.

25 stycznia 1945 roku nadeszło wyzwolenie. 2 lutego został wybrany sołtys - Józef Rybarczyk. 18 czerwca 1950 roku oddano do użytku wybudowaną wysiłkiem społeczności wiejskiej remizę strażacką.

Szkoła

Wiadomo, że w 1851 roku Gulcz posiadał już szkołę. Budynek był usytuowany przy ulicy Dworcowej. Była to chata z gliny, kryta trzciną. Izba była niska i mała, podłogę stanowiło klepisko. Uczył w niej jeden nauczyciel. Po 1872 roku szkołę przeniesiono na ulicę Łąkową, do budynku specjalnie na ten cel wzniesionego. Budynek był kryty dachówką. Uczył w dalszym ciągu jeden nauczyciel. W 1878 roku zakupiono nowy budynek, przy narożniku ulic Łąkowej i Czarnkowskiej. Urządzono tu drugą izbę lekcyjną. Uczyło wtedy już dwóch nauczycieli - katolik i ewangelik. W 1907 roku przybył trzeci nauczyciel. Urządzono trzecia izbę lekcyjną (dzierżawioną).

W 1910 roku rozpoczęto budowę obecnego budynku, a w 1911 roku nowa szkoła została oddana do użytku. Uczono w niej w języku niemieckim. W nowym budynku, aż do wybuchy II wojny światowej, uczyło czterech nauczycieli (trzech katolików i jeden ewangelik). We wrześniu 1939 roku działalność szkoły została zawieszona.

W połowie listopada Niemcy rozpoczęli nauczanie w szkole, które trwało do połowy stycznia 1940 roku. Po zajęciu wioski przez Niemców, w szkole kwaterowało wojsko niemieckie. Po zasiedleniu wioski przez Niemców, w szkole uczono wyłącznie dzieci niemieckie. W okresie wojny budynek został zelektryfikowany. Dzieci polskie zaczęto uczyć w 1943 roku w budynku położonym pomiędzy Roskiem i Gulczem. Uczęszczanie na lekcje było dobrowolne.

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Mirosław Nawrot. W szkole uczy czternastu nauczycieli.

Kościół w Gulczu Parafia

Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Gulczu

Początkowo Gulcz należał do parafii w Lubaszu oddalonej o 12 km, co było poważną trudnością w wypełnianiu obowiązków religijnych, dlatego parafianie czynili starania o utworzenie parafii w Gulczu. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i ks. kard. August Hlond erygował parafię w Gulczu 6 lipca 1936, wyłączając ją z Lubasza.

Parafia liczy ok. 1040 wiernych i obejmuje następujące wioski: Ciszkowo Wybudowanie, Gulcz, Hamrzysko, Krucz Wybudowanie i Mikołajewo. 28 stycznia 2010 r. niespodzianie zmarł Ks. Józef Dymała, od 27 lat proboszcz Parafii Gulcz. Na jego miejsce 13 marca 2010 r. przybył z Parafii Zbarzewo Ks. Hieronim Hała.

Początkowo funkcję kościoła pełniła kaplica pw. Chrystusa Króla mieszcząca się w dawnym zajeździe. Do budowy kościoła parafialnego przystąpiono dopiero po II wojnie światowej, kiedy proboszczem był ks. Bernard Woltman, który w najtrudniejszym okresie stalinowskim w latach 1950-1953 wybudował kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wg projektu architekta Franciszka Morawskiego w stylu neoromańskim. Kamień węgielny pochodzi z katedry poznańskiej, która ma tych samych patronów. Konsekrowany został 28 czerwca 1953 przez ks. abpa Walentego Dymka.

Wyposażenie wnętrza projektował Józef Pade. W ołtarzu bocznym jest zabytkowy późnobarokowy obraz Św. Rodziny z około 1780 pochodzący z kościoła bernardyńskiego we Wschowie. Kościół parafialny został przystosowany do nowej liturgii i został ostatnio odnowiony.

/patrz: Wikipedia/

Pliki do pobrania:

Stałe informacje

 

Hasło roku duszpasterskiego

UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


 Modlitwy przed obrazem św. Rodziny:

 w środy po wieczornej Mszy św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

w piątki przed Mszą św. (17.30-18.00).

Warto wiedzieć

NEKROLOG:

śp. Józef Winiarski z Mikołajewa

pogrzeb

13 kwietnia 2024r. g.10.30

kościół Niechorz

 

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

 

 

 

WARTO POCZYTAĆ:

 

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:


"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma; nie przez to, czym jest; lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

"Być chrześcijaninem to znaczy czuwać. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra"

"Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! "

"Nie wystarcza tylko pragnąć osoby jako dobra dla siebie, trzeba ponadto - i przede wszystkim - pragnąć również jej dobra"

"Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości"

"Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu"

"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje"

"Nie ma solidarności bez miłości"

/grzecznościowo ze strony: http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=papiez.php

wykonanie: e-parafia