Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko!

Prosimy, abyś przybyła - w świętym znaku Ikony Nawiedzenia - do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.

Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie.

Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania.

Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości.

Amen.


5. Nauka śpiewu: " Z Maryją w nowe czasy: - patrz.


Z Maryją w nowe czasy pragniemy ufnie iść. Wołamy: „Maryjo, przyjdź do nas” i z nami zawsze idź.

 

1. Służebnico Pańska, posłuszna słowu Boga, umacniaj naszą wiarę, do Syna wciąż nas prowadź.

2. Napełniona Duchem, Monstrancjo Chrystusowa ,ukazuj nam Jezusa, ucz słuchać Jego słowa.

3. Śpiesząca do Elżbiety by dzielić się radością ochraniać pomóż życie, przyjmować je z miłością.

4. Trwająca przy Chrystusie w czas męki, odrzucenia, pomagaj krzyż nieść z wiarą i wsparciem bądź w cierpieniach.

5. Ty, która oglądałaś zwycięstwo swego Syna, zło dobrem daj zwyciężać, nienawiść pokonywać.

6. Pani jasnogórska, Królowo Polskiej ziemi, Ojczyznę naszą prowadź w wierności Ewangelii.