Porzadek Mszy św.
Biuro parafialne
Kontakt

Niedziele i święta
GULCZ: godz. 8.00, 11.00, 

KRUCZ: godz. 09.30  

Dni powszednie
GULCZ: godz. 18.00, wtorki 8.00


Sakrament pokuty:
codziennie - 20 min. przed Mszą św.

Porzadek Mszy św.
Menu Witrualne zwiedzanie Witrualne zwiedzanie Galeria Galeria Szybki kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Gulcz, ul. Czarnkowska 8
64-730 Wieleń

tel. 67 256 37 87
biuro@parafia-gulcz.pl

 

Konto parafialne 

Bank Spółdzielczy w Wieleniu 

06 8960 0003 0004 7597 2000 0010

Aktualności

strona główna > Apele Jansogórskie

Apele Jansogórskie

News

od 15 do 20 sierpnia gromadzimy się przy figurach, kapliczkach, krzyżach przydrożnych, albo we wspólnocie rodzinnej o g. 21.00 i śpiewamy Apel Jasnogórski jako przygotowanie do Nawiedzenia.

Rozważamydo słowa Maryii z Pisma Świętego

Ona wypowiada „sześć słów”: Łk 1,34; 1,38; 1,46-55; 2,48; J 2,3; 2,5.

Według św. Antoniego z Padwy  tworzą one pewną całość.

Pierwsze „słowo” jest pochwałą dziewictwa, drugie wyraża posłuszeństwo, kolejne jest uwielbieniem Boga, następne wyraża troskę o sprawy Boże, piąte to słowo współczucia potrzebującym, zaś ostatnie to pouczenie pełne zawierzenia

Niedziela – 15 sierpnia

 1. Apel Jasnogórski
 2. Pismo Święte (Łk 1,46-55).

Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

3. Rozważanie

Dziś o Maryjo wpatrujemy się w niebo. Widzimy trumf Boga. Ty Maryjo jesteś Wniebowzięta. Z duszą i ciałem jesteś na uczcie zbawionych.  Chcemy usłyszeć twoje słowo, które stało się Bożym słowem w Piśmie Świętym. Magnificat to najwięcej twoich słów, które wypowiedziałaś w Biblii. Tam w domu twojej krewnej Elżbiety, kiedy poruszyło się dzieciątko w twoim łonie, kiedy naocznie zobaczyłaś, że spełnia się obietnica archanioła Gabryela, że krewna twoja, mimo podeszłego wieku jest w stanie błogosławionym. Wykrzyknęłaś z radości swoje uwielbienie. Wielkie rzeczy nie tylko zwiastował ci Bóg, ale także je wypełnia.

Dzisiaj wraz z całym kościołem, który codziennie wyśpiewuje chwałę Boga twoimi słowami (Magnificat odmawia się podczas Nieszpór) chcemy przygotować się, rozpoczynając nasze tygodniowe Apele Jasnogórskie, na czas twojego nawiedzenia w naszej Parafii w Ikonie z Częstochowy. Pragniemy zapatrzeni w twoje oblicze prosić Boga o jego błogosławieństwo dla naszego życia. Chcemy też wyśpiewać razem z Tobą Magnificat, bo widzimy że Bóg jest i  okazuje i nam miłosierdzie z pokolenia na pokolenie.

Dziś łączymy się duchowo z parafią Wniebowziętej NMP w Piłce. Jest to pierwsza Parafia nawiedzenia w naszym dekanacie.

4. Tajemnica różańca św.: Wniebowzięcie NMP.

5. Śpiew: Z Maryją w nowe czasy


Poniedziałek - 16 sierpnia

 1. Apel Jasnogórski
 2. Czytanie Pisma Świętego (Łk 2,48)

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

 1. Rozważanie: Maryjo – Matko Jezusa. Ty rozumiesz dramat ojców i matek. Nierzadko dzieci odchodzą z domu rodzinnego i jak ten marnotrawny syn z przypowieści i roztrwaniają majątek. Gubią  wartości w których wyrośli, które przekazywali im najbliżsi. Dzisiaj chcemy rozważyć twoje słowa: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Polecamy Tobie ten szczególny ból nieumiejętności wychowania. Czy jednak Jezus pobłądził? „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” mówi do stroskanych Józefa i Maryi. Prośmy dzisiaj świętą rodzinę, aby młode pokolenia przejmując sztafetę odpowiedzialności za świat, Ojczyznę, rodzinę trwały w Bogu. Wołamy Maryjo bądź z nam w każdy, także nowy czas. Dziś duchowo łączymy się z parafią w Pęckowie.
 2. Tajemnica różańca św: Odnalezienie Jezusa w świątyni.
 3. Śpiew:  Z Maryją w nowe czasy

 

 

 

Wtorek – 17 sierpnia 

1. Apel Jasnogórski

2.Czytanie Pisma Świętego (J 2,3).

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».  Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi.  Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre win, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

3. Rozważanie: O Maryjo trochę dziwne są słowa twoje: Nie mają już wina. Brzmią one dosyć abstrakcyjnie w miesiącu trzeźwości a nawet jak to podkreślał w tym roku jeden księży biskupów, w miesiącu nie tyle trzeźwości co podejmowania całkowitej abstynencji w intencji trzeźwości narodu i konkretnych osób. Nie chodzi zatem aby nadużywać alkoholu. Wino w piśmie świętym jest synonimem radości. W księdze psalmów czytamy o nim: Wino co rozwesela serce człowieka. O Maryjo czy nie potrzeba nam tego wina. Jak bardzo brak nam często radości z życia, pracy wypoczynku, rodziny. Prosimy razem z Tobą o radosne przeżywanie sensu życia i bycia chrześcijaninem. Niech Twój Syn przemienia wodę naszej codzienności w wyborne wino świętości.

4. Tajemnica różańca: Cud w Kanie Galilejskiej.

5. Śpiew: Z Maryją w nowe czasy


 

Środa – 18 sierpnia   - Parafia : Wieleń

 1. Apel Jasnogórski
 2. Czytanie Pisma Świętego: (Łk 1,34)

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida ; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona , pełna łaski, Pan z Tobą, ».  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

 1. Rozważanie: Maryjo poczęłaś z Ducha Świętego i dałaś światu owoc żywota twojego – Jezusa. Podczas Zwiastowania mówisz do anioła: jakże się to stanie skoro nie znam męża? Miałaś już wybranego Jozefa, z którym byłaś poślubiona. On stał u twojego boku. Podobnie jak Ty chciał wypełnić wolę Bożą. Miała ona doprowadzić was do tego, abyście byli rodziną samego Boga – świętą rodziną. Podobnie jak ty ma wątpliwości. Chcę zrozumieć to wyjątkowe powołanie. W ewangelii czytamy, że sprawiedliwemu Józefowi objawił się we śnie anioła i powiedział do niego: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Maryjo i Józefie prosimy za waszym wstawiennictwem, abyśmy potrafili rozeznawać i realizować wole Bożą w naszym życiu. Święty Józefie, którego w Kościele szczególnie czcimy w tym roku, gdzie według katolickiej tradycji każda środa jest dniem tobie poświęconym prosimy, abyśmy tak jak ty umieli przyjąć Maryję i Jezusa w nasze palny życiowe. Dzisiaj łączymy się duchowo w parafią we Wieleniu.
 2. Tajemnica różańca: Narodzenie Jezusa
 3. Śpiew: Z Maryją w nowe czasy

 

 

Czwartek – 19 sierpnia

 1. Apel Jasnogórski
 2. Czytanie Pisma Świętego (J 2,5). Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».  Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi.  Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre win, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
 3. 3.     Rozważanie: Matko Boża i nasza matko! Królowo nasza dziś chcemy usłyszeć twój rozkaz: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Patrząc na twój wizerunek z Częstochowy nieustanie wskazujesz nam na swojego Syna, a On Owoc Żywota Twojego trzyma w ręku Biblię. Ewangeliarz nawiedza nasze parafie razem z twoją Jasnogórską Ikoną. Maryjo chcemy razem słuchać Chrystusa i poznawać Jego słowa i świętą wolę poprzez lekturę Pisma Świętego. Wierzymy, że Słowo Boże jest skuteczne dlatego i nie wraca do Boga bezowocne. Chcemy być tak jak ewangeliczni słudzy świadkami cudu. Niech Słowo ciałem się stanie. Niech ewangelia będzie żywa w naszym życiu, rodzinach Ojczyźnie i na świecie. Dziś połączmy się duchowo ze wspólnotą sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
 4. 4.     Tajemnica różańca: Zesłanie Ducha Świętego
 5. 5.     Śpiew: Z Maryją w nowe czasy

 

 

Piątek – 20 sierpnia

 1. Apel Jasnogórski
 2. Czytanie Pisma Świętego (Łk 1, 38).

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida ; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona , pełna łaski, Pan z Tobą, ».  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

 1. Rozważanie: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Najświętsza Maryjo Ty poczęłaś z Ducha Świętego. Ty jesteś Bogurodzicą.  Weszłaś w Boży plan zbawienia i odkupienia. Dokonało się to z bożą delikatnością. Pan szanuje wolność i czeka na twoją decyzję. Fiat: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Twojej zgody wyczekiwał cały świat. Nie była ona jednak pochopna i podjęta pod wpływem tylko uczuć. Przemyślana, dojrzała, pełna wiary pozwoliła ci nie zwątpić Ci do końca, nawet tam pod krzyżem, kiedy stałaś z sercem przeszytym mieczem boleści. O matko zaufania Bogu ucz nas zgody na Boży plan zbawienia, na realizację naszego powołania. Szczególnie polecamy Tobie ludzi młodych, tych stojących nad brzegiem dojrzałego i odpowiedzialnego życia, aby umieli wielkodusznie odpowiedzieć na głos Bożego powołania. Dziś w przeddzień naszego nawiedzenia łączymy się duchowo z sąsiednią parafią w Rosku.
 2. Tajemnica różańca: Śmierć Jezusa na Krzyżu
 3. Śpiew: Z Maryją w nowe czasy.

Pliki do pobrania:

:: wstecz

Stałe informacje

 
 Panorama kościoła 

Warto wiedzieć

 

Prośba Akademii Medycznej

ICE 1, ICE 2.

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

http://spgulcz.edupage.org/

 

 

WARTO POCZYTAĆ:

 

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II:


"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma; nie przez to, czym jest; lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

"Być chrześcijaninem to znaczy czuwać. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra"

"Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! "

"Nie wystarcza tylko pragnąć osoby jako dobra dla siebie, trzeba ponadto - i przede wszystkim - pragnąć również jej dobra"

"Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości"

"Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu"

"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje"

"Nie ma solidarności bez miłości"

/grzecznościowo ze strony: http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=papiez.php

wykonanie: e-parafia